Cách thức nhận vé vui chơi 1 ngày tại LEGOLAND® Japan

Địa điểm nhận vé

Nhân viên sẽ đưa vé cho bạn tại lối vào của LEGOLAND Japan

Thời gian nhận vé

20 phút trước giờ bắt đầu mở cửa đến 11:00 sáng.

Kiểm tra Xem giờ mở cửa của LEGOLAND® JAPAN

*Bạn có thể không nhận được vé nếu bạn đến muộn vì lý do cá nhân. Lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong những trường hợp như vậy

Cách thức nhận vé vui chơi 1 ngày tại LEGOLAND® Japan
Liên hệ (Về chuyến đi tới LEGOLAND JAPAN)
+81 (50) 5805-0383
(10:00am-7:00pm theo giờ tại Nhật Bản)

Đóng cửa