Kết nối khắp Nhật Bản với hơn 70 lộ trìnhxe tốc hành Kết nối khắp Nhật Bản với hơn 70 lộ trìnhxe tốc hành

Công ty Ký hiệu, các loại thỏa thuận, và thông tin khác

Ký hiệu, các loại thỏa thuận, và thông tin khác

Ký hiệu

Phạm vi nghiệp vụ Du lịch trong và ngoài nước
Mã số đăng ký Giấy đăng ký Số 2030 cho lĩnh vực du lịch do Cục trưởng Cục Du lịch cấp
Ngày đăng ký 11/7/1994
Thời hạn đăng ký 11/7/1994 đến 10/7/2020
Tên WILLER TRAVEL., Inc
Địa chỉ Umeda Sky Building, 6th Floor, 1-1-88-600 Oyodonaka, Kita-ku, Osaka, Osaka Prefecture, Japan 531-6006
Tên cơ sở kinh doanh Trụ sở chính
Người quản lý Isao Araki
Muneo Tsujimoto
Thời gian vận hành Website 24 giờ, 365 ngày (Việc dừng cung cấp dịch vụ để bảo dưỡng sẽ được thông báo trước)
Thời gian hỗ trợ của người quản lý  10:00 ~ 19:00 ngày thường (Mọi giải đáp cho những câu hỏi qua Fax, mail sau giờ làm việc sẽ được trả lời vào ngày làm việc tiếp theo)
Tên Hiệp hội Du lịch trực thuộc Thành viên chính thức Hiệp hội Du lịch Nhật Bản (Pháp nhân đoàn thể thông thường)

Các loại thỏa thuận, nội dung khác

Thỏa thuận

Quy định về bồi thường thiệt hại đặc biệt

Thỏa thuận du lịch phối hợp

Quy định về việc hủy bỏ đăng ký hội viên

Về thông tin cá nhân

Liên hệ