Kết nối khắp Nhật Bản với hơn 70 lộ trình xe tốc hành. Kết nối khắp Nhật Bản với hơn 70 lộ trình xe tốc hành.

Trang chủ Thành viên WILLER Thành viên WILLER

Thành viên WILLER

Về thành viên WILLER

Trở thành thành viên WILLER cực kì dễ dàng. Quý khách chỉ cần điền thông tin vào mẫu đơn đăng kí làm thành viên. Tất cả đều miễn phí!

Thành viên WILLER có thể tích điểm và sử dụng điểm WILLER và các coupon giảm giá trực tuyến để tiết kiệm nhiều hơn. Các thành viên WILLER cũng đặt vé nhanh chóng hơn vì thông tin liên lạc của quý khách đã được lưu sẵn trong tài khoản.

Về điểm WILLER

Cách đăng ký

1) Quý khách có thể đăng ký trong khi đặt vé hoặc đăng ký trước, bằng cách điền thông tin và đồng ý với các điều khoản thành viên WILLER.
• Đăng ký trong lúc đặt vé
Khi đặt vé trên trang web WILLER, màn hình đăng kí thành viên sẽ hiện ra sau khi quý khách lựa chọn loại vé xe tốc hành. Màn hình này cũng xuất hiện khi quý khách mua vé thông hành JAPAN BUS PASS trực tuyến.
hoặc
• Đăng ký trước
Từ màn hình đăng ký thành viên, quý khách điền các thông tin cá nhân, chọn đồng ý với các điều khoản thành viên WILLER rồi chọn đăng ký.

2) Kiểm tra email đăng ký Sau khi tạo tài khoản, quý khác sẽ nhận được email xác nhận.

Các cấp thành viên

Thành viên WILLER có hai cấp độ, White và Gold. Tất cả thành viên đều bắt đầu ở cấp độ White, và sẽ được nâng lên Gold đối với các thành viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn sử dụng dịch vụ. Cấp độ cao sẽ có nhiều ưu đãi hơn.

Cấp độ White Gold
Tiêu chuẩn Tự động được áp dụng sau khi đăng kí Tài khoản được nâng cấp lên Gold nếu đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn dưới đây trong vòng một năm:

1) Đi xe tốc hành trên 5 lần.
hoặc
2) Tích lũy hơn 1.000 điểm WILLER.
Tích điểm Quý khách sẽ nhận được một điểm WILLER cho mỗi 100 yên sử dụng. Quý khách sẽ nhận được một điểm WILLER cho mỗi 100 yên sử dụng.
Sử dụng điểm Điểm WILLER tích lũy được có thể dùng để thanh toán cho các chuyến xe mới. Một điểm WILLER trị giá một yên. Điểm WILLER tích lũy được có thể dùng để thanh toán cho các chuyến xe mới. Một điểm WILLER trị giá một yên.
Coupon giảm giá WEB (không định kỳ) Thành viên có thể nhận và sử dụng coupon giảm giá WEB Thành viên có thể nhận và sử dụng coupon giảm giá WEB
Email quảng cáo (không định kỳ) Đăng kí để nhận email quảng cáo của chúng tôi Đăng kí để nhận email quảng cáo của chúng tôi
Coupon giảm giá WEB trị giá 500 yên hàng tháng (chỉ dành cho thành viên Gold) Không có Coupon giảm giá WEB trị giá 500 yên được gửi đến cho các thành viên Gold trong tuần đầu tiên của mỗi tháng (Những coupon này có thể sử dụng cho các loại xe tốc hành WILLER EXPRESS và STAR EXPRESS)
Tiêu chuẩn Tự động được áp dụng sau khi đăng kí
Tích điểm Quý khách sẽ nhận được một điểm WILLER cho mỗi 100 yên sử dụng.
Sử dụng điểm Điểm WILLER tích lũy được có thể dùng để thanh toán cho các chuyến xe mới. Một điểm WILLER trị giá một yên.
Coupon giảm giá WEB (không định kỳ) Thành viên có thể nhận và sử dụng coupon giảm giá WEB
Email quảng cáo (không định kỳ) Đăng kí để nhận email quảng cáo của chúng tôi
Coupon giảm giá WEB trị giá 500 yên hàng tháng (chỉ dành cho thành viên Gold) Không có
Tiêu chuẩn Tài khoản được nâng cấp lên Gold nếu đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn dưới đây trong vòng một năm:

1) Đi xe tốc hành trên 5 lần.
hoặc
2) Tích lũy hơn 1.000 điểm WILLER.
Tích điểm Quý khách sẽ nhận được một điểm WILLER cho mỗi 100 yên sử dụng.
Sử dụng điểm Điểm WILLER tích lũy được có thể dùng để thanh toán cho các chuyến xe mới. Một điểm WILLER trị giá một yên.
Coupon giảm giá WEB (không định kỳ) Thành viên có thể nhận và sử dụng coupon giảm giá WEB
Email quảng cáo (không định kỳ) Đăng kí để nhận email quảng cáo của chúng tôi
Coupon giảm giá WEB trị giá 500 yên hàng tháng (chỉ dành cho thành viên Gold) Coupon giảm giá WEB trị giá 500 yên được gửi đến cho các thành viên Gold trong tuần đầu tiên của mỗi tháng (Những coupon này có thể sử dụng cho các loại xe tốc hành WILLER EXPRESS và STAR EXPRESS).

*** Về hạng Gold: Quý khách sẽ được nâng cấp lên hạng Gold nếu đáp ứng một trong hai điều kiện sau từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 của cùng một năm:
1) Đi xe tốc hành trên 5 lần.
2) Tích lũy hơn 1.000 điểm WILLER.
Những tài khoản đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn được liệt kê trên bảng trong vòng một năm sẽ được nâng cấp lên hạng Gold. Việc nâng cấp có hiệu lực từ ngày 15 của tháng tiếp theo. Nếu ngày 15 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, việc nâng cấp sẽ có hiệu lực vào ngày làm việc kế tiếp.