WILLER TRAVELรถบัส > จุดชมซากุระญี่ปุ่นปี 2017
ภูเขาฟูจิซากุระ

จุดชมซากุระญี่ปุ่นปี 2017

จุดชมซากุระและข้อมูลการบานของซากุระ

แนะนำจุดชมซากุระทั่วประเทศญี่ปุ่น

แนะนำจุดชมซากุระชื่อดังทั่วญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นซากุระกลางคืน ซากุระพวงระย้า ซากุระต้นเดี่ยว หรือซากุระภูเขา
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการบานของดอกซากุระและวิธีการเดินทางไปยังจุดชมซากุระอีกด้วย
  • Map
  • List
ข้อมูลการบานของซากุระปี 2017
  2017 2016
พื้นที่ วันที่เริ่มบาน วันที่บานเต็มที่ วันที่เริ่มบาน วันที่บานเต็มที่
ฮอกไกโด 24 เมษายน 30 เมษายน 26 เมษายน 3 พฤษภาคม
อาโอโมริ 27 เมษายน 1 พฤษภาคม 18 เมษายน 24 เมษายน
ชิบาตะ 4 เมษายน 13 เมษายน 7 เมษายน 13 เมษายน
อาคิตะ 22 เมษายน 27 เมษายน 21 เมษายน 25 เมษายน
ฟุกุชิมะ 11 เมษายน 17 เมษายน 2 เมษายน 6 เมษายน
นีงาตะ 5 เมษายน 10 เมษายน 3 เมษายน 8 เมษายน
อิวาเตะ 17 เมษายน 25 เมษายน 16 เมษายน 23 เมษายน
โตเกียว 20 มีนาคม 28 มีนาคม 16 เมษายน 23 เมษายน
นากาโนะ 5 เมษายน 11 เมษายน 2 เมษายน 7 เมษายน
ยามานาชิ 12 เมษายน 18 เมษายน 24 มีนาคม 31 มีนาคม
คานาซาวะ 6 เมษายน 10 เมษายน 1 เมษายน 8 เมษายน
ไอจิ 25 มีนาคม 2 เมษายน 19 มีนาคม 30 มีนาคม
เกียวโต 29 มีนาคม 5 เมษายน 23 มีนาคม 3 เมษายน
โอซาก้า 30 มีนาคม 4 เมษายน 23 มีนาคม 3 เมษายน
ฮิโรชิม่า 25 มีนาคม 1 เมษายน 31 มีนาคม 2 เมษายน
ฟุกุโอกะ 23 มีนาคม 1 เมษายน 23 มีนาคม 3 เมษายน

แหล่งท่องเที่ยว
จุดชมซากุระยอดนิยม

บัสแผนการ
ค้นหารถบัสด่วน

ที่นั่งของไฮเวย์บัสที่มีให้บริการ