WILLER TRAVEL
Mt. Fuji Shibazakura Trip 2016
ทริปฟูจิชิบะซากุระ 2016
  • Mt. Fuji Shibazakura Trip 2016

    ทริปนี้พวกเราได้จองทัวร์ผ่านของ Willer โดยออกเดินทางที่ท่ารถของบริษัทของ Willer ที่ตั้งของอยู่อาคาร Umeda Sky building ซึ่งอาคารที่พักผู้โดยสารนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และที่นั่งพักค่อนข้างสะอาดเลยทีเดียว การรอขึ้นรถทางบริษัทของ Willer ได้มีป้ายแจ้งสถานะรถว่าใกล้มาถึงชานชาลาแล้วรึยัง ซึ่งตรงนี้ทำให้พวกเราไม่ต้องยืนรอเมื่อยเลย หลังจากนั้นการแจ้งชื่อต่อเจ้าหน้าที่ว่าได้เลขที่นั่งที่ตำแหน่งใด

  • Mt. Fuji Shibazakura Trip 2016

    ทริปนี้พวกเราได้จองทัวร์ผ่านของ Willer โดยออกเดินทางที่ท่ารถของบริษัทของ Willer ที่ตั้งของอยู่อาคาร Umeda Sky building ซึ่งอาคารที่พักผู้โดยสารนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และที่นั่งพักค่อนข้างสะอาดเลยทีเดียว การรอขึ้นรถทางบริษัทของ Willer ได้มีป้ายแจ้งสถานะรถว่าใกล้มาถึงชานชาลาแล้วรึยัง ซึ่งตรงนี้ทำให้พวกเราไม่ต้องยืนรอเมื่อยเลย หลังจากนั้นการแจ้งชื่อต่อเจ้าหน้าที่ว่าได้เลขที่นั่งที่ตำแหน่งใด