Xe tốc hành và đặt tour đi Nhật Bản

My page

Kết nối khắp Nhật Bản với hơn 70 lộ trình xe tốc hành. Kết nối khắp Nhật Bản với hơn 70 lộ trình xe tốc hành.

Xe tốc hành Thông tin Thay đổi hoặc Hủy vé

Thay đổi hoặc Hủy vé

Quý khách vui lòng đọc kỹ thông tin về việc thay đổi và hủy vé dưới đây.

Đặt vé trực tuyến

Quý khách có thể tự thay đổi hoặc hủy vé đã đặt trực tuyến từ My Page nếu thời hạn đổi và hủy vé chưa hết. Trong trường hợp thời hạn đổi và hủy vé đã hết, hoặc quý khách đã đặt vé qua điện thoại, quý khách hãy liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng. Chi tiết xin vui lòng xem bên dưới.

Các loại thay đổi sau đây có thể thực hiện trực tuyến:

kế hoạch

Nếu vé của quý khách là loại "Có thể thay đổi", quý khách có thể thực hiện những thay đổi sau từ My Page:

  • Ngày xuất phát: đổi sang một ngày trước hoặc một ngày sau ngày xuất phát ban đầu
  • Giờ xuất phát
  • Loại ghế
  • Loại vé
  • Điểm lên và điểm xuống
  • Số lượng hành khách
kế hoạch

Nếu vé của quý khách là loại "Thay đổi bị hạn chế", quý khách có thể thực hiện những thay đổi sau từ My Page:

  • Điểm lên và điểm xuống
  • Số lượng hành khách

Chú ý: Quý khách không thể thay đổi những vé có kèm thêm sản phẩm tùy chọn.

Từ thời điểm hết hạn đổi và hủy vé đến thời điểm xuất phát

Với các vé xe không bao gồm tùy chọn, quý khách chỉ có thể hủy đặt vé từ My Page. Sau khi hết hạn đổi và hủy vé, quý khách sẽ không thể đổi vé, và quý khách sẽ phải liên lạc với Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng. Quý khách lưu ý rằng Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng chỉ hỗ trợ trong thời gian làm việc (chi tiết bên dưới), và đường dây có thể bận trong thời gian cao điểm.

Thay đổi bằng cách gọi điện

Với các vé đặt qua điện thoại, và một số vé đặt trực tuyến, quý khách chỉ có thể thay đổi hoặc hủy vé thông qua Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng. Quý khách lưu ý rằng Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng chỉ hỗ trợ trong thời gian làm việc (chi tiết bên dưới), và đường dây có thể bận trong thời gian cao điểm.

Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng

Trong Nhật: (050) 5805-0383
Ngoài Nhật: +81 (50) 5805-0383
Giờ làm việc: 10:00-14:00, 15:00-19:00 (giờ Nhật Bản) Xin hãy chú ý trước khi liên hệ