Kết nối khắp Nhật Bản với hơn 70 lộ trình xe tốc hành. Kết nối khắp Nhật Bản với hơn 70 lộ trình xe tốc hành.

Xe tốc hành Thông tin Chính sách hủy vé

Chính sách hủy vé

Khi quý khách hủy vé hoặc thực hiện một số thay đổi (ví dụ thay đổi số lượng hành khách), phí hủy vé sẽ được áp dụng. Thông tin chi tiết xin vui lòng xem bên dưới. Quý khách vui lòng sử dụng Xác nhận đặt vé (thành viên) hoặc Xác nhận đặt vé (khách) khi quý khách không phải là thành viên để kiểm tra phí hủy vé cụ thể cho vé của mình.

Điều kiện thay đổi và hủy vé sẽ tùy thuộc vào từng loại vé cụ thể. Xin tham khảo thông tin chi tiết ở Thay đổi và hủy vé"".

Những trường hợp áp dụng phí hủy vé

 1. Khi vé bị hủy.
 2. Khi số lượng hành khách giảm, ví dụ từ 02 hành khách xuống còn 01 hành khách.
 3. Khi một tùy chọn bị thay đổi hoặc hủy.
 4. Khi loại hành khách (học sinh, người lớn) thay đổi.
 5. Khi vé nam đổi thành vé nữ và ngược lại.
 6. Khi điểm lên hoặc điểm xuống thay đổi dẫn đến việc giá vé khác được áp dụng.

Xin lưu ý rằng phí hủy vé này sẽ áp dụng cho từng khách hàng và cho mỗi lần thay đổi.

Những trường hợp không áp dụng phí hủy vé

Chính sách hủy vé thay đổi theo từng loại vé. Vui lòng xem chi tiết bên dưới.

kế hoạch

Nếu vé của quý khách là loại "Có thể thay đổi", quý khách có thể thực hiện những thay đổi sau từ My Page:

 • Ngày xuất phát: đổi sang một ngày trước hoặc một ngày sau ngày xuất phát ban đầu, miễn là trước hạn đổi vé.
 • Giờ xuất phát, miễn là trước hạn đổi vé.
 • Loại ghế và loại vé, miễn là trước hạn đổi vé.
 • Điểm lên và điểm xuống.
 • Tăng số lượng hành khách.
 • Tên hành khách.
kế hoạch

Nếu vé của quý khách là loại "Thay đổi bị hạn chế", quý khách có thể thực hiện những thay đổi sau từ My Page:

 • Khi điểm lên và điểm xuống sau khi thay đổi có cùng giá vé.
 • Tăng số lượng hành khách.
 • Tên hành khách.