Xe tốc hành và đặt tour đi Nhật Bản

My page

Kết nối khắp Nhật Bản với hơn 70 lộ trình xe tốc hành. Kết nối khắp Nhật Bản với hơn 70 lộ trình xe tốc hành.

Xe tốc hành Thông tin Hoàn tiền

Hoàn tiền

Quy trình hoàn tiền sau khi vé đã được đặt thay đổi tùy theo phương thức thanh toán của quý khách. Sau đây chúng tôi sẽ trình bày việc hoàn tiền theo từng trường hợp.

Nếu quý khách thanh toán ở cửa hàng tiện lợi và cần được hoàn tiền, chúng tôi chỉ có thể chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng mở tại Nhật Bản, hoặc chuyển thành điểm WILLER. Chúng tôi không thể hoàn trả tiền ra nước ngoài.

Thanh toán qua thẻ tín dụng

Thanh toán qua thẻ tín dụng sẽ được hoàn trả cho chính thẻ tín dụng đó. Việc hoàn tiền qua thẻ tín dụng sẽ không mất phí giao dịch. Thời gian hoàn tiền tùy thuộc vào chu kỳ thanh toán của từng công ty tín dụng, ngày đặt vé và ngày thực hiện giao dịch hủy hoặc đổi vé.

1) Yêu cầu hoàn tiền trước khi thanh toán hoàn tất

Chúng tôi sẽ chỉ gửi yêu cầu thanh toán số tiền đã điều chỉnh đến tài khoản thẻ tín dụng của quý khách.
Tùy theo quá trình thanh toán của từng công ty tín dụng mà toàn bộ số tiền có thể sẽ bị trừ trước và thực hiện hoàn trả vào kỳ sau.

2) Yêu cầu hoàn tiền sau khi thanh toán hoàn tất

Toàn bộ số tiền sẽ bị trừ trước, sau đó phần điều chỉnh sẽ được gửi đến tài khoản tín dụng của quý khách. Tùy thuộc vào chu kỳ thanh toán của từng công ty tín dụng mà việc hoàn tiền có thể mất đến 1 hoặc 2 tháng. Chúng tôi không thể nắm được chu kỳ thanh toán này của từng thẻ tín dụng. Vui lòng tham khảo công ty thẻ tín dụng của bạn hoặc bản kê khai tín dụng để biết thêm chi tiết.

Thanh toán qua cửa hàng tiện lợi

Thanh toán qua cửa hàng tiện lợi sẽ chỉ được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng mở tại Nhật bản hoặc chuyển thành điểm WILLER. Chúng tôi không thể hoàn trả ra nước ngoài. Với các thanh toán thực hiện qua cửa hàng tiện lợi, quý khách có hai lựa chọn hoàn tiền sau đây:

1) Chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng mở tại Nhật Bản (áp dụng phí giao dịch)

Chúng tôi sẽ chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng của quý khách ở Nhật Bản, và phí giao dịch sẽ là 440 JPY cho mỗi lần thay đổi/hủy và mỗi giao dịch đặt vé. Vui lòng liên lạc Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng để biết thêm chi tiết về việc hoàn tiền.

Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng

Trong Nhật: (050) 5805-0383
Ngoài Nhật: +81 (50) 5805-0383 
Giờ làm việc: 10:00-14:00, 15:00-19:00 (giờ Nhật Bản)
Xin hãy chú ý trước khi liên hệ

2) Chuyển thành điểm WILLER (không mất phí giao dịch)

Nếu quý khách thay đổi hoặc hủy vé trực tuyến, quý khách có thể lựa chọn chuyển tiền hoàn trả thành điểm WILLER.
Hãy đăng nhập vào My Page và tiến hành Hủy/Thay đổi, sau đó chọn "Hoàn trả bằng điểm WILLER".

  • Bạn phải là thành viên WILLER để nhận hoàn trả bằng điểm WILLER.
  • Hình thức hoàn trả này không áp dụng cho việc đặt vé bằng điện thoại.
  • Điểm WILLER sẽ hết hạn sau 3 năm.
  • Bạn có thể sử dụng tối thiểu 100 điểm và tối đa 30,000 điểm cho một lần đặt vé.

Thanh toán hoàn toàn bằng điểm WILLER

Hãy đăng nhập vào My Page và tiến hành Hủy/Thay đổi. Sau khi hủy, số tiền điểu chỉnh sẽ tự động được hoàn trả vào tài khoản của quý khách.